Public, Private, People Partnership

Digital Innovation Hub

Digitalno za vse: vključujoča in uspešna digitalna transformacija

Dobrodošli v 4PDIH. Skupaj bomo premikali meje znanega in uporabnega. Spremenili bomo definicijo, kaj danes pomeni biti lokalen. Skupnost in gospodarstvo bomo preobrazili s pomočjo najnovejših tehnologij in pristopov. Ni nujno, da danes že vse razumete, četudi smo prepričani, da boste jutri vsi razumeli, kaj počnemo danes.

Zadnje novice

Novice
31. marca, 2020

Kako organizirati spletna srečanja?

V 4PDIH-u smo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Državnim svetom RS in Inštitutom za…
Preberi več
Novice
27. marca, 2020

Organizacija spletnih srečanj občinskih sej

V kriznem času Covid-19, se je način dela spremenil. Tudi za delo občin so prišli…
Preberi več

Inovacijski ekosistem

4P DIH vključuje zasebno pobudo, javno delovanje, osredinjeno na ljudi

Ponujamo vam priložnosti za sodelovanje v konkretnih evropskih projektih, kjer boste lahko soustvarjali politike digitalizacije, obiskali tuje primere dobre prakse, se potegovali na natečajih in razpisih za financiranje različnih faz digitalizacije. Izpolnite vprašalnik, kontaktirali vas bomo in skupaj preverimo možnosti za vključitev v različne oblike sodelovanja.

Priložnosti

Podporno okolje za razvijanje idej in projektov, pomoč pri iskanju nepovratnih sredstev, info točka

Javno

Preglednost, dostopnost, učinkovitost, odgovornost, zakonitost, etika in demokratičnost

Zasebno

Rast in razvoj, posredovanje in vlaganje

Skupnost

Blagostanje ljudi

4PDIH

Analiza potreb (kompetence, financiranje), zmožnosti (vlaganja, konzorciji, povezovanje občin) z novimi pristopi, ki temeljijo na uporabi najnovejših tehnologij (AI, ML, Big Data, Blockchain) na način aktivnega sodelovanja v smeri družbene inovacije

Kateri so

Cilji in učinki

V delovnem dokumentu Avtomatizacija, uporaba veščin in usposabljanje, ki ga je štirinajstega marca 2018 objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), lahko preberemo, da Slovenija med dvaintridesetimi anketiranimi državami zaseda nezavidljivo drugo mesto glede odstotka delovnih mest, ki so ogrožena na račun avtomatizacije. Slovenija je tudi osma po vrsti, ko gre za delovna mesta, za katere gre pričakovati, da bodo na račun avtomatizacije doživela večjo spremembo. V Sloveniji je delež delovnih mest, ki so zaradi avtomatizacije visoko ogrožena, kar petindvajset odstotkov, s čimer se Slovenija uvršča le še za Slovaško, kjer se ocenjuje, da je triintrideset odstotkov delovnih mest visoko avtomatiziranih. Za primerjavo, na Norveškem je takih delovnih mest šest odstotkov.

Te številke kažejo, da bodo prekvalifikacija in izpopolnjevanja igrala ključno vlogo v spoprijemanju tistih delavk in delavcev, katerih znanja bodo zaradi tehnološkega napredka zastarela. Zavedajoč se resnosti stanja in izzivov, je vlada sprejela več ukrepov, s katerimi bi nudila ustrezno podporo, zlasti srednje velikim podjetjem, ki tudi sicer predstavljajo največji delež v domačem gospodarstvu.

Med temi ukrepi je tudi podpora 4PDIH, ki nastopa kot edinstveno stičišče in deluje po načelu “vse na enem mestu”. Gre za načelo, ki našemu digitalnemu inovacijskemu stičišču omogoča, da v kar največji meri vzpodbuja digitalno preobrazbo, z učinkovitim oblikovanjem digitalnih veščin.

4PDIH goji osveščenost o digitalizaciji, nudi podporo razvoju digitalnih kompetenc, deli svoje bogate izkušnje z lokalne, regionalne in tudi mednarodne ravni, s svojo ekspertizo pa med drugim nudi podporo vladi pri oblikovanju ustreznih pristopov za vzpodbudo gospodarstvu.

4PDIH prinaša in podpira znanje. Zavezuje se k povezovanju poslovno-tehnoloških ekspertiz in tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, pa tudi najboljših praks oz. metodologij, ki so potrebne, da gospodarstvo, javna uprava, zlasti pa širše skupnosti v kar največji meri razvijejo svoje digitalne potenciale in inovacijske modele za uspešno digitalno preobrazbo.

Naše digitalno inovacijsko stičišče razvija orodja, s pomočjo katerih bo moč napovedati, katera delovna mesta, natančneje, katera znanja in veščine bodo relevantna v prihodnjih letih. V tem kontekstu se pred nami izrisuje širši izziv, ki ne zajema zgolj prekvalifikacije obstoječe delovne sile, temveč pred nami postavlja nujnost preoblikovanja študijskih programov, ki bodo s ponujenim naborom znanj zmogla stopiti v korak s potrebami digitalne družbe, navsezadnje zagotavljajoč svetlo digitalno prihodnost za vse.

Sodelovanje

Partnerji in povezave

4PDIH je raznolik ekosistem, v katerem sodelujejo partnerji iz industrije, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, okolja za podporo podjetjem in občinam ter drugi.

Univerza v Ljubljani
FabLab Mreža Slovenije
Skupnost občin Slovenije
... dodajanje novih partnerjev v konzorcij je v tekuUčinkoviti

Mehanizmi in ukrepi

Lokalnim skupnostim, torej občinam oz. konzorcijem občin, zagonskim podjetjem, gospodarskim subjektom, znanstveno raziskovalnim institucijam, izobraževalnim institucijam, javni upravi, nevladnim organizacijam in posameznikom bo 4PDIH nudil okolje za razvoj, testiranje in uporabo rešitev na področju najnovejših digitalnih tehnologij.

Analiza potreb in obstoječega stanja na področju digitalizacije slovenskih občin

Začeli bomo lokalno. Analizirali bomo povpraševanja in ponudbo obstoječih platform storitev, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari. Izdelali bomo strateške usmeritve in priporočila pri vpeljavi teh tehnologij v različne skupnosti.

Katalog dobrih praks doma in v tujini(EU)

Za potrebe pregleda kompetenc, znanj, tehnologij in drugih kapacitet občin ter ponudnikov digitalnih storitev in platform bomo pripravili katalog dobrih praks iz domačih krajev, a tudi iz drugih virov, predvsem držav Evropske unije.