Digitalizacija občin: pomembne informacije za pripravo nadaljnjih ukrepov

Od 15. marca, 2020 17 marca, 2020 Novice

V digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH so pripravili orodje, ki prikazuje stanje potreb slovenskih občin na področjih digitalizacije. Podatke so pridobili na podlagi vprašalnika, ki so ga skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) pripravili, da bi ugotovili, kakšne so potrebe in dejansko stanje občin na področjih digitalizacije. Vprašalnik je do sedaj izpolnilo 63 občin. Rezultate bodo na MJU uporabili kot podlago za pripravo ukrepov, ki se navezujejo na razvoj pametnih mest in skupnosti. Obenem jim bodo služili pri pripravi strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo, od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje teh področij. V 4PDIH še vedno vabijo preostale občine, da izpolnijo vprašalnik. Pri pripravi odgovorov na vprašanja so jim lahko v pomoč gradiva, ki so jih v 4PDIH pripravili v sklopu delavnic, ki so jih v preteklih dveh mesecih izvedli po Sloveniji. Dostopna so prek spletne povezave https://4pdih.com/gradiva/.

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi, vsaka občina pa naj izpolni in odda le enega. Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju je na voljo Argene Superina (argene@4pdih.com).

 

Pusti odgovor