Veseli nas, da lahko tudi v teh časih, polnih vsakodnevnih izzivov, poročamo o pridobitvi novega projekta s področja digitalizacije in preobrazbe evropske industrije in storitev, pri katerem bomo z vzpostavitvijo digitalnih inovacijskih stičišč in platform sodelovali z mnogimi drugimi izkušenimi evropskimi partnerji.

S projektom EUHubs4Data se vzpostavlja Evropska zveza masovnopodatkovnih digitalnih inovacijskih stičišč (ang. digital innovations hubs, DIH-i) s ciljem, da postane referenčni instrument za na podatkih osnovano čezmejno preizkušanje in inovacije, in za podporo rasti evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter zagonskih podjetij v globalni podatkovni ekonomiji.

Projekt bo vzpostavil vseevropski trajnostni ekosistem, ki si bo pomagal z lokalnimi strokovnimi znanji in dosežki evropskih pobud in nacionalnih/regionalnih velikopodatkovnih DIH-ov, in bo imel trojni cilj:

(1) zasnovati evropski katalog podatkovnih virov ter storitev in rešitev na podlagi masovnih podatkov;

(2) omogočiti dostopnost te ponudbe na regionalni ravni, da bodo imeli evropski MSP-ji, zagonska podjetja in spletni podjetniki dostop do najpomembnejših sredstev in strokovnih znanj na celini;

(3) spodbujati čezmejno in medsektorsko preizkušanje, ki temelji na podatkih, ki ga omogočata izmenjava podatkov ter skupno uporabnost podatkov in storitev.

Za dosego teh ciljev se bo projekt opiral na:

  • trden začetni ekosistem 12 masovnopodatkovnih DIH-ov s štirih strani EU, povezanih z evropskimi podatkovnimi inkubatorji in mrežami MSP-jev;
  • večdimenzionalni pristop (upravljanje, izvajanje dejavnosti, tehnični, etični in pravni vidiki, skupna uporabnost, spretnosti) za širitev zveze (do 30 DIH-ov);
  • močno ponudbo storitev in dostop do virov podatkov, ki temelji na začetnem naboru rešitev za skupno uporabnost podatkov in storitev ter vključuje skladen in raznolik program usposabljanja;
  • zmožnost privabljanja, podpore in vključevanja MSP-jev, zagonskih podjetij in spletnih podjetnikov (40 čezmejnih preizkusov in 60–80 podjetij, ki so neposredno vključena v inovacijski program, ki temelji na masovnih podatkih);
  • skupnost in stalno sodelovanje s 60 ustreznimi evropskimi pobudami; sprva bo projekt pokrival 12 regij EU v 9 državah, med trajanjem pa se namerava razširiti na več kot 20 regij v 14 državah, pri čemer bo vzpostavil dolgoživ trajnostni ekosistem.

Pusti odgovor