Digitalna zrelost šol je koncept, ki v zaradi vse večje vloge tehnologije v sodobnem izobraževalnem sistemu postaja vse pomembnejši. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v šolah ni več zgolj stvar zanimanja posameznih šol, temveč se načrtuje in izvaja na ravni šole kot organizacije v skladu z lokalnimi in državnimi politikami.

V 4PDIH-u skupaj s šolamo načrtujemo njihovo digitalno preobrazbo, a najprej moramo prepoznati in opredeliti njihove izkušnje in potrebe.

Šole zato vabimo k izpolnitvi vprašalnika, ki nam bo nam pomagal pri načrtovanju aktivnosti učenja in poučevanja s pomočjo IKT v slovenskih šolah.

Z reševanjem lahko pričnete spodaj.

VPRAŠALNIK: DIGITALNA ZRELOST ŠOL

Pusti odgovor