Na 18. Evropskem tednu regij in mest tudi dr. Emilija Stojmenova Duh

Od 23. septembra, 2020 6 oktobra, 2020 Novice

Na letošnji, že osemnajsti ediciji Evropskega tedna regij in mest (European Week of Regions and Cities 2020), bo na kar dveh panelih nastopila tudi doc. dr. Emilija Stojmenova Duh.

Evropski teden regij in mest, ki se bo tokrat prvič v celoti odvil digitalno vsled pandemije COVID-19, velja za največji evropski dogodek, ki je v celoti posvečen vprašanjem regionalne politike, odvijal pa se bo med petim in devetnajstim oktobrom.

Da bi v kar največji meri zaobjel kompleksnost predstavljene tematike, bo tokrat program Evropskega tedna regij in mest raztegnjen na kar tedne, pri čemer bo vsak teden tematsko obarvan; tako bo prvi (med petim in devetim oktobrom) posvečen opolnomočenju državljank in državljanov, teden med dvanajstim in šestnajstim oktobrom, koheziji ter praznovanju 30. obletnice programa Interreg, zadnji pa bo minil v znamenju t.i. Zelene Evrope, v sodelovanju s t.i. Zelenim tednom.

Doc. dr. Emiliji Stojmenovi Duh bo najprej moč prisluhniti trinajstega oktobra, s pričetkom ob 9.30., v okviru panela Razvoj dolgoročne vizije za podeželska območja (Building a long-term vision for rural areas). Poleg uglednih nastopov, katerih rdeča nit bo premislek prihodnosti z vidika digitalne preobrazbe (doc. dr. Emilija Stojmenova Duh), zelenih politik (Celia Nyssens), odpornih prihodnosti (José Enrique Garcilazo) in socialno inkluzivnih prihodnosti (Maura Farrell), bo srečanje pospremila tudi delavnica, katere rezultati bodo med drugim služili za nadaljnji razvoj vizije ruralnih območij za prvo polletje 2021.

Drugi nastop doc. dr. Emilije Stojmenove bo sledil še isti dan, ob 14.30, v okviru dogodka Dolgoročna vizija za podeželska obomočja – ključni poudarki (Long Term Vision for rural areas – key political messages). Izredno močna zasedba gostov obljublja zanimivo razpravo, z nedvomno dolgoročnimi implikacijami. Udeleženke in udeleženci boste tako lahko prisluhnili še Mauri Farrell (LEADER), Elisi Ferreira (komisarka, Evropska komisija), Joséu Enriqueu Garcilazou (OECD), Januszu Wojciechowskemu (komisar, Evropska komisija) in
Dubravki Šuica (podpredsenica za demokracijo in demografijo, Evropska komisija).

Več o Evropskem tednu regij in mest, pri čemer se morate na posamezne dogodke pravočasno prijaviti z registracijo, tukaj.

Pusti odgovor