Arctur d.o.o.

Od 4. novembra, 2020 12 novembra, 2020 Ponudba podjetja

Podjetje:

Arctur d.o.o.

 

Vrsta podjetja:

Malo podjetje (10-49 zaposlenih)

Kontakt:

Spletna stran:

Področja ponudbe občinam:

  • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  • Kultura, šport in turizem,
  • Skrb za okolje,
  • Mobilnost, logistika in transport,
  • Komunikacija in participacija občanov

Povezljivost s platformo FIWARE:

Da

Ponudba svetovanja občinam:

Da

Opis storitve namenjene občinam:

Tourism Impact Model

TIM (Tourism Impact Model oz. model učinka turizma) je napredno orodje, ki omogoča strateško načrtovanje na osnovi realnih podatkov. Z uporabo TIM-a občina sistematsko zbira razpršene podatke iz različnih virov in jih združi v smiselno celoto obogatenih informacij, na podlagi katerih sprejema strateške odločitve.

Poročilo, ki nastane, vsebuje oceno učinka turizma na različne družbene vidike (okolje, gospodarstvo, kultura, kakovost življenja itd.) z namenom doseganja trajnostnega razvoja lokalne skupnosti ob upoštevanju Ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (t.i. SDGs). Analiza natančnosti virov podatkov je ob tem idealna osnova za učinkovito načrtovanje raznih IoT sistemov ter uspešno izkoriščanje zajetih podatkov.

Okvirna cena tipske izvedbe storitve:

Okvirno 5.000,00 EUR, a je natančna cena odvisna od velikosti destinacije, ki jo lahko sestavlja ena ali več občin.

Reference s področja storitve:

  • 5 testnih občin v Sloveniji.
  • 24 destinacij na Podonavju.
  • Šest destinacij na Črnem morju.
  • Zlato priznanje GZS za inovacije na regijski ravni (2020).