IPM Digital

Od 4. novembra, 2020 Ponudba podjetja

Podjetje:

IPM Digital

 

Vrsta podjetja:

Mikro podjetje (0-9 zaposlenih)

Kontakt:

Spletna stran:

Področja ponudbe občinam:

  • Kultura, šport in turizem,
  • Zdravo in aktivno življenje,
  • Komunikacija in participacija občanov

Povezljivost s platformo FIWARE:

Da

Ponudba svetovanja občinam:

Da

Opis storitve namenjene občinam:

RAZPISI

  • Priprava ideje in razpisne dokumentacije,
  • prijava projekta na razpis,
  • administrativno vodenje projektov,
  • svetovanje in pomoč pri pripravi zaključnih poročil za projekte, ki so pridobili v okviru
  • razpisov odobreno (so)financiranje

DIGITALNE STRATEGIJE

  • Celostna priprava digitalne strategije, ki vključuje analizo obstoječega stanja, strategijo poteka digitalne transformacije ter opredelitev načrta digitalnih zmožnosti organizacije.

RAZVOJ APLIKACIJ

  • Razvoj celovitih interoperabilnih digitalnih rešitev, kompatibilnih z odprtokodnimi platformami na podlagi uveljavljenih primerov dobrih praks.

Reference s področja storitve:

Priprava digitalnih strategij za občine, izvedba raziskav na temo pametnih skupnosti, priprava razpisnih dokumentacij, razvoj aplikacij ter drugih digitalnih rešitev.

Okvirna cena tipske izvedbe storitve:

Osnovo predstavlja urna postavka. Končna cena izhaja iz zahtevnosti projekta.