Solvera Lynx d.o.o.

Od 15. januarja, 2021 Ponudba podjetja

Podjetje:

Solvera Lynx d.o.o.

 

Vrsta podjetja:

Malo podjetje (10-49 zaposlenih)

Kontakt:

Spletna stran:

Področja ponudbe občinam:

  • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  • Skrb za okolje,
  • Mobilnost, logistika in transport,
  • Varnost in zaščita,
  • Pridelava in oskrba

Povezljivost s platformo FIWARE:

Da

Ponudba svetovanja občinam:

Da

Opis storitve namenjene občinam:

Solvera Lynx je ponudnik naprednih rešitev za zagotavljanje energetske učinkovitosti in fleksibilnosti.

Asortima izdelkov in storitev vključuje merilne in komunikacijske naprave, senzorje in programsko rešitev za učinkovito in fleksibilno upravljanje z energijo.

Rešitve zagotavljamo občinam, industriji, dobaviteljem in distributerjem plina.

Partnerjem in strankam nudimo celovito podporo pri izbiri najustreznejše opreme, postavitvi infrastrukture in vzdrževanju celotnega sistema:
– Monitoring in napredne analize porabe energentov (plin, voda, električna energija)
– Monitoring okoljskih parametrov (temperatura, vlaga, CO2, trdi delci, …)
– Monitoring in analize izrabe sredstev (zabojniki za odpadke, parkirišča, zalogovniki)
– Kontrola dostopa (jaški, vrata, okna)
– Upravljanje s pametno razsvetljavo
– Pametne polnilnice za električna vozila
– Energetsko svetovanje in energetski pregledi
– Integracija z obstoječimi zalednimi sistemi

Okvirna cena tipske izvedbe storitve:

/

Reference s področja storitve:

– Monitoring porabe energentov
– Monitoring in nadzor črpališč in vodohramov
– Pametna razsvetljava
– Uvedba sistema za energetsko knjigovodstvo