Ipmit d.o.o.

Od 2. marca, 2021 Ponudba podjetja

Podjetje:

Ipmit d.o.o.

 

Vrsta podjetja:

Mikro podjetje (0-9 zaposlenih)

Kontakt:

Spletna stran:

Področja ponudbe občinam:

 • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
 • Kultura, šport in turizem,
 • Zdravo in aktivno življenje,
 • Skrb za okolje,
 • Mobilnost, logistika in transport,
 • Varnost in zaščita,
 • Pridelava in oskrba,
 • Komunikacija in participacija občanov

Povezljivost s platformo FIWARE:

Da

Ponudba svetovanja občinam:

Da

Opis storitve namenjene občinam:

Smo podjetje z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vodenja strateško razvojnih projektov informatizacije in digitalizacije doma in v tujini. Ponujamo celovite strokovne storitve občinam od začetka do konca projekta. Svoje storitve vsebinsko delimo na tri povezane sklope:

 • 1 SKLOP AKTIVNOSTI – vključuje pripravo digitalne strategije in akcijskega načrta (strateški cilji in motivacija; obstoječe stanje rešitev; načrt prednostnih IoT in Smart City digitalnih storitev; koncept skupne platforme in glavnih komponent; koncept upravljanja rešitve in zasnova modela financiranja; akcijski načrt uvedbe rešitve) ter po potrebi priprava investicijske dokumentacije – DIIP in IP.
 • 2 SKLOP AKTIVNOSTI – vključuje izvedbo aktivnosti za oddajo prijave na razpis (koordinacija priprave prijave; svetovanje in oblikovanje celostnih in trajnostnih digitalnih rešitev za prijavo, priprava dogovorjene vsebine prijave; zbiranje dokumentov občin in pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije; priprava potrebnih pravno formalnih podlag (pogodbe) sodelovanja konzorcija; preverjanje popolnosti prijave; oddaja prijave).
 • 3 SKLOP AKTIVNOSTI – vključuje naloge obvladovanja projektov v primeru izbranega projekta in pridobljenih sredstev na razpisu (priprava dokončnih formalnih podlag sodelovanja; priprava drugih zagonskih dokumentov in podrobnih planov projektov; priprava poročil in poročanje projektov; pomoč in svetovanje pri obvladovanju izvajalcev; obveščanje partnerjev o napredku; vodenje projekta; spremljanje napredka; obvladovanje tveganj).

Reference s področja storitve:

Podjetje IPMIT d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1998 in deluje kot multidisciplinarno svetovalno podjetje na področjih poslovnega svetovanja in informatike. Celotno ekipo sestavljajo izkušeni strokovnjaki z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju zagotavljanja strokovne podpore pri vodenju projektov npr.: eZdravje na nacionalnem nivoju, Vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbno kroničnih bolnikov, Marand d.o.o., Projekt za dobavo prilagoditve, Implementacijo in vzdrževanje ERP sistema MS Dynamics AX za elektro distribucijska podjetja, Projekt eVisoko šolstvo, Projekt SEETechnology, Obvladovanje razvojnih programov in projektov Zavarovalnice Triglav d.d., Sodelovanje pri projektu informatizacije kazenskih vpisnikov, idr. ter sodelovanja v projektih razvoja informacijskih rešitev: Upravljanje sistema zdravstvenega varstva, IS za monitoring kmetijske suše, Vzpostavitev nacionalnega enotnega okna v pomorskem prometu, Program prenove informacijskega sistema premoženjskih zavarovanj (program IT-Build) za Zavarovalnico Triglav, Razvoj in vzdrževanje IS ISARR (sistem, ki omogoča realizacijo, spremljanje in izvajanje programov kohezijske politike ter črpanje evropskih sredstev 2007 – 2013), Izgradnja informacijskega sistema za podporo črpanja evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020 (eMa, SVRK), Informacijski sistem centrov za socialno delo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, IS Okolje za Agencijo RS za okolje, Poslovna analiza na področjih portala eUprava, idr.; priprave študij izvedljivosti, predinvesticijskih zasnov in investicijskih programov, pripravo digitalnih strategij in načrtov digitalne transformacije, izdelavo tehničnih specifikacij ter popisa poslovnih procesov ipd.

Okvirna cena tipske izvedbe storitve:

/