4PDIH sprejet v EU Pact for Skills

Od 1. julija, 2022 Novice

4PDIH je bil s strani Evropske Komicije sprejet v Pact for Skills. S tem je 4PDIH postal član rastoče skupnosti Pact for Skills, katerega cilj je usklajeno mobilizirati prizadevanja evropske skupnosti za kakovostne naložbe v znanje, veščine in spretnosti za vse ljudi Evropske Unije z vključevanjem vseh zainteresiranih deležnikov, zasebnih in javnih, ki jim je skupen cilj dviga in preusposabljanja kvalifikacij evropske delovne sile ter omogočanje javno-zasebnega sodelovanja.

EU Pact for Skills spodbuja:

  • Spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse,
  • vzpostavljanje močnih partnerstev na področju znanj, veščin in spretnosti,
  • spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter predvidevanje potreb po spretnostih,
  • boj proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.