Poročilo: analiza stanja in potreb MSP na področju digitalne preobrazbe po COVID-19

Od 7. junija, 2023 16 avgusta, 2023 Novice

4PDIH, evropsko digitalno inovacijsko stičišče, je med aprilom in majem 2023 izvedlo analizo stanja in potreb malih in srednje velikih podjetij na področju digitalne preobrazbe po pandemiji COVID-19. V ta namen je bil oblikovan vprašalnik, ki je identificiral:

  • obstoječe stanje digitalizacije v podjetju
  • digitalno transformacijo v organizaciji
  • tehnologijo v organizaciji
  • načine merjenja digitalne preobrazbe v organizaciji
  • načrte in potrebe na področju digitalizacije

Rezultati analize, izvedene v okviru projektov Carpe Digem (kot del akcijskega načrta) ter CODIL, so med drugim pokazali, da se podjetja in njihovi predstavniki zavedajo pomena digitalne preobrazbe in jo razumejo kot konkurenčno prednost.

Digitalizacijo v podjetjih na splošno podpirajo vodilni kadri, ki so večinoma tudi  ustrezno usposobljeni. Vendar pa obstaja prostor za dodatna usposabljanja, tako vodilnih kot tudi drugih kadrov.

Na podlagi opravljene analize lahko ugotovimo, da podjetja potrebujejo podporo zlasti na naslednjih področjih:

  1. razumevanje in uvajanje celovite digitalizacije
  2. komunikacija, sodelovanje z dobavitelji
  3. digitalne veščine
  4. izboljšanje uporabniške izkušnje