Delavnice za MSP: Kako z digitalizacijo povečati konkurenčnost vašega podjetja?

Od 7. junija, 2023 16 avgusta, 2023 Novice

Uspešna digitalna preobrazba pomembno sloni na aktivnem delu z malimi in srednje velikimi podjetji, ki predstavljajo tudi eno od kjučnih ciljnih skupin 4PDIH, evropskega digitalnega inovacijskega stičišča.

Tako smo 06.06.2023 organizirali spletno delavnico za mala in srednja velika podjetja s programom, ki je obsegal 3 temeljne sklope digitalne preobrazbe, in je bil del implementacije Akcijskega plana partnerjev, UL in takrat še MJU (Služba za digitalno preobrazbo), ki je bil oblikovan v okviru Interreg projekta Carpe Digem.

Spletna delavnica je tako ponudila znanja in informacije omenjenih 3. temeljnih sklopov digitalne preobrazbe, pri čemer je kot taka naslovila vse, tj. 4 temeljne bloke omenjenega Akcijskega plana, in sicer povečanje inovacijske dejavnosti, povečanje digitalnih spretnosti in kompetenc, podajanje informacij v zvezi z dostopom do finančnih sredstev za inovativne rešitve, zadala pa si je tudi nalogo ozaveščanja. Vsebina delavnica je bila tako naslednja:

  1. Pomen in termini in orodja digitalizacije, z uvodno predstavitvijo 4PDIH, vključno z evropskimi projekti, s katerimi se povezuje
  2. Pristopi k oblikovanju digitalne transformacije podjetja (predstavitev metodologij, praktični primeri in dobre prakse)
  3. Predstavitev možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo

Izvedena delavnica je metodološko sledila delavnicam, ki jih je junija 2022 izvajal mag. Jurij Verhovnik prav tako v okviru 4PDIH, privabile pa so kar 66 udeleženk in udeležencev.