Raziskovalci v enoti za raziskave kmetijskih proizvodnih sistemov v Queenslandu so razvili Agricultural Production Systems Simulator (APSIM), ki z naprednimi algoritmi umetne inteligence uporablja obsežne podatkovne zbirke za simulacijo, kalibracijo in optimizacijo vremenskih pogojev, pridelkov in vodnih virov ter omogoča kmetom načrtovanje prilagodljivih praks v boju proti podnebnim spremembam.

Raziskovalci v enoti za raziskave kmetijskih proizvodnih sistemov v Queenslandu so simulator kmetijskih proizvodnih sistemov (Agricultural Production Systems Simulator – APSIM) razvili z namenom optimizacije odločitvenih procesov pri kmetovanju. Njegova naloga je simulacija, kalibracija in optimizacija vremenskih pogojev, pridelkov in vodnih virov. Posledično pomembno prispeva k izboljšanju varnosti preskrbe s hrano in vodo in igra ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja v kmetijskem sektorju, zlasti v okviru spopadanja z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

APSIM z uporabo naprednih algoritmov umetne inteligence uporablja obsežne zgodovinske meteorološke podatkovne zbirke, ki vključujejo spremenljivke, kot so vremenske razmere, vrsta tal in hidrologija, kar mu omogoča ne le modeliranje trenutnih kmetijskih scenarijev, temveč tudi načrtovanje in simulacijo prihodnjih podnebnih razmer. Rezultati modela v obliki zapletenih kmetijskih simulacij so pretvorjeni v dostopen, preprost jezik in dostopni preko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter mobilnih aplikacij. Takšna demokratizacija informacij omogoča kmetom, da pridobijo znanje, potrebno za sprejemanje informiranih odločitev, vključno s prilagajanjem datumov setve in uvajanjem podnebju prilagojenih sort poljščin ter tako povečajo svojo odpornost na škodljive učinke podnebnih sprememb.

APSIM ob tem uporablja tudi geoprostorske tehnologije, kot so geografski informacijski sistemi (GIS), daljinsko zaznavanje in brezpilotni letalniki, kar omogoča spremljanje stanja pridelkov v realnem času in med drugim vključuje zaznavo pojavov bolezni ter ocenjevanje vplivov suše. Uspeh orodja se kaže v njegovi uporabi za dvajset različnih pridelkov in rastlin, kar dokazuje njegovo vsestranskost in učinkovitost. Z izboljšanjem prehranske varnosti prebivalstva je APSIM vzorčni primer, kako lahko napredna simulacijska orodja, ki temeljijo na podnebnih podatkih in prilagodljivih tehnologijah, igrajo ključno vlogo pri blaženju vplivov podnebnih sprememb na kmetijstvo in zagotavljanju trajnostne proizvodnje hrane.