V Estoniji smo zasledili primer rabe umetne inteligence v estonskem Skladu za zavarovanje za primer brezposelnosti. AI orodje pomaga zaposlenim boljše razumeti in, posledično, boljše svetovati iskalcem zaposlitve, saj lahko identificira možnosti dodatnega usposabljanja in zaposlitve.

Orodje je namenjeno za podporo javnim uslužbencem pri odločanju skozi iskanje najboljših možnosti za pomoč brezposelnemu kandidatu, kot je npr. prekvalifikacija, učenje dodatnega jezika ali različna usposabljanja. Podatki, ki jih sistem analizira, so delovne izkušnje iskalca zaposlitve, delovna zgodovina ter podatki o prejemu nadomestil za brezposelnost.

Razvoj orodja je potekal v sodelovanju s privatnim sektorjem in izobraževalnimi institucijami, in sicer s Centrom za IT študije (Center of IT Impact Studies – CITIS), podjetjem za strateško svetovanje Nortal in podjetjem za analizo podatkov Resta. Orodje je v uporabi od oktobra 2020, pred tem pa je bilo v fazi testiranja, ki je trajala 6 mesecev in se je v tem času orodje izkazalo kot uspešno.