Sistem, ki prek tega, da uporabniki in uporabnice s svojim mobilnim telefonom preberejo QR-kodo, nameščeno na uličnih predmetih (svetilke, hidranti, znaki ipd.), ali pošljejo SMS-sporočilo oziroma sporočilo v aplikacijah Facebook Messenger ali WhatsApp, omogoča “komuniciranje” s temi objekti, ki so locirani v javnem prostoru.

Objekti, ki omogočajo tovrstno komunikacijo, so posebej označeni z rumeno nalepko. Gre prikaz dobre prakse povezovanja med ljudmi in napravami (IoT) in vsakodnevnimi predmeti ter hkrati za inovativen in igriv način vključevanja prebivalcev v opredelitev prednostnih nalog v skupnosti, zbiranja potreb prebivalcev, vključevanja v soustvarjanje storitev, promocije lokalnih dogodkov in razpoložljivih storitev, zbiranja povratnih informacij, deljenja zgodb med obiskovalci, prebivalci in kulturnimi stičišči, spodbujanja k odkrivanju lokalnih zgodb in kulturne dediščine ter zagotavljanja možnosti izražanja mnenja vsakemu prebivalcu.

Sistem je bil do zdaj vzpostavljen v nekaterih britanskih mestih, Singapurju, švedskem mestu Malmö, Utrechtu na Nizozemskem in v Mesi v ameriški zvezni državi Arizona.