Projekt kulTura je domač (oziroma slovensko-hrvaški) primer dobre prakse na področju oživljanja in doživljanja kulturne dediščine (tudi) s pomočjo digitalizacije. Glavni cilj projekta, ki ga z vidika digitalne oživitve izvaja Univerza v Ljubljani (sodelovanje Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za arhitekturo), je s pomočjo mobilne tehnologije povezati obmejna mesta in skupnosti, katerih kulturna dediščina je zaradi njihove majhnosti in slabše dostopnosti sicer manj znana.

V tem okviru je bila zasnovana mobilna aplikacija KulTura, ki s pomočjo domiselnih zgodb uporabnike in uporabnice vodi do točk interesa kulturne dediščine (za zdaj v hrvaškem mestu Jastrebarsko in slovenskem mestu Črnomelj). Osnovna zgodba uporabnika seznani z zgodovino mesta, ki pa je začinjena z nekaj pripovedne svobode in vizualnimi nadgraditvami, nato pa ga pri vsaki točki kulturne dediščine sooči z izzivom, ki ga ob pravi rešitvi nagradi z določenimi ugodnostmi pri lokalnih ponudnikih (hrane, pijače, nastanitev, turističnih doživetjih ipd.).

Velika prednost aplikacije, ki je v zaključnih fazah izdelave, je, da je zasnovana tako, da omogoča vključevanje vseh mest in skupnosti z zanimivo zgodbo in točkami kulturne dediščine, ki sicer ostajajo manj obiskane. Aplikacija vsebuje tudi funkcionalnosti obogatene resničnosti (ang. augmented reality – AR), ki poskrbijo za sodobno doživetje kulturne dediščine.

Ker aplikacija nastaja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki se vanjo vključujejo, je prilagojena uporabnikom in skupnostim, ki se na ta način tudi povezujejo in spoznavajo med sabo.

Pusti odgovor