Študija primera se osredotoča na Iskraemecove rešitve Smart Water za učinkovito upravljanje z vodo, ki so bile v Komunali Kranj uvedene z namenom povečanja operativne učinkovitosti in izboljšanja točnosti podatkov o porabi vode.

Podjetje Komunala Kranj je za hitrejše in učinkovitejše zbiranje podatkov o porabi vode in stanju vodovodne infrastrukture uvedla rešitev AMI (napredna merilna infrastruktura). S tem prispeva k znižanju stroškov, zagotavljajo ekonomsko učinkovitost poslovanja ter pravočasnim odzivom na kritična dogajanja v omrežju.

Po uvedbi Iskraemecovega sistema za upravljanje vodovodne infrastrukture in porabe pitne vode, je Komunala Kranj z uvedbo novega sistema, ki omogoča hitrejše in zanesljivejše zbiranje podatkov, povečala učinkovitost delovanja celotnega vodovodnega sistema. Celovit pristop k upravljanju vodovodne infrastrukture je omogočil tudi prednosti, kot so: izboljšanje operativnih procesov in uporabniške izkušnje.