Ekosistem za opolnomočenje lokalnih skupnosti, ki temelji na samooskrbi z energijo. Sistem sloni na treh stebrih: 1) energijski komplet za domove (sončni kolektorji, povezani z usmerjevalnikom, ki napaja različne (gospodinjske in druge) naprave), 2) podporna platforma za spremljanje porabe, plačevanje računov in druge uporabniške storitve ter 3) dostop do finančnih virov (omogočanje plačevanja za nakup energijskega kompleta postopoma v 23 letih). 

Uporabniki se v svojih skupnostih povezujejo v mrežo podjetnikov, ki doma proizvajajo energijo. Povezave med njimi so vzpostavljene z izmenjavo ‘kock’ (to so nekakšne energijske postaje, ki omogočajo shranjevanje in izmenjavo presežkov energije med posameznimi uporabniki), postopoma pa se razvijajo v širšo mrežo za izmenjavo. Gre za pametno omrežje, za zdaj implementirano v nekaterih severnoindijskih (na primer zvezne države Bihar, Džarhad in Utar Pradeš) in afriških (denimo v Beninu, Senegalu, Demokratični republiki Kongo, Nigeriji, Zambiji, Ugandi) podeželskih skupnostih, ki deluje na način ‘priključi in uporabljaj’ in je zanesljivo, prilagojeno lokalni skupnosti ter porazdeljeno.