Koncept pametnih mest vse bolj postaja del našega vsakdana oziroma prihodnosti urbanega bivanja, zato je na povezavi (v angleškem jeziku) naštetih skoraj 150 primerov projektov, ki se opredeljujejo kot projekti pametnih mest.

Nominet je izčrpen seznam pripravil na podlagi primerov, ki jih je mogoče najti v okviru digitalnih urbanih projektov na področju rabe IoT (ne vključuje rabe IoT v gospodinjstvih).