Sistem TrashTrack uporablja na stotine drobnih pametnih oznak lokacij, ki spremljajo ‘potovanje’ smeti v mestih. Gre za prvi korak k uvedbi ‘pametnega prahu’ – omrežij drobnih mikroeletromehanskih sistemov (ang. kratica: MEMS) za merjenje različnih karakteristik (od vibracij do temperature, svetlobe, kemikalij, magnetnih polj). Te oznake so pritrjene na različne vrste smeti, tako da jim je mogoče slediti skozi mestni sistem ravnanja z odpadki, ki nato z vizualizacijami v realnem času prikazuje, kje se nahajajo naši vsakdanji predmeti (odpadki).

Nedvomno gre za primer dobre prakse oziroma zgleda, saj omogoča razumevanje verige odstranjevanja odpadkov v izrazito urbanih območjih (sistem je bil implementiran v večjih ameriških mestih, denimo Seattle in New York) in uvaja pristop od spodaj navzgor pri upravljanju virov ter s prodornimi tehnologijami spodbuja spremembo vedenja pri proizvajanju in odstranjevanju odpadkov.