Spletna dostopnost

Dostopnost in univerzalna uporabnost sta dva od temeljev, potrebnih za demokratizacijo spleta. Zato morata biti tudi vodilni točki vsakega poštenega pristopa k digitalizaciji. Le tako, da zagotovimo, da so vsa prizadevanja članov 4PDIH, tako na spletu kot zunaj njega, izvedena v skladu z uveljavljenimi smernicami dostopnosti, lahko različnim ljudem omogočimo učinkovito uporabo vzpostavljenih digitalnih storitev. Te smernice urejajo bodisi omogočanje podpornih tehnologij bodisi preprosto zagotavljanje čim boljše uporabnosti digitalnih vsebin za različne končne skupine uporabnikov.