Z Googlom razvijamo Slovenijo tudi lokalno:

Delavnice praktičnih digitalnih veščin
za lokalno skupnost

Predstavljamo vam predlog načrta usposabljanj, ki ga izvajamo v novembru in decembru v obliki spletnih delavnic:

Delavnice in usposabljanja

Participativna okolja občin za boljšo povezanost z občani

Izvajalec: mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: torek 23.11.2021 od 10.00 do 12.00 ure
Ciljna skupina: Občine

Vsebina:

Na delavnici bomo predstavili različna orodja, ki omogočajo občinam boljšo povezanost z občani in obratno. Dobra, dvosmerna komunikacija med občani in občino prinaša veliko pozitivnih učinkov od razvojnega potenciala lokalnega okolja do političnega kapitala. Nove tehnologije ponujajo široko paleto rešitev za podporo in spodbudo participaciji. Na delavnici bomo ponudili odgovore na vprašanja kot npr. kako izbrati pravo orodje? Kako posodobiti že utečena, kot so na primer pogovorne ure z županom? Kako upravljati sporočila občanov, ki prispejo preko različnih orodij, da se delo ne podvaja?

Izvajalec delavnice bo Mag. Simon Delakorda, raziskovalec in praktik na področju demokracije v digitalni družbi ter ustanovitelj in direktor Inštituta za elektronsko participacijo (www.inepa.si).

Dvourna delavnica bo potekala v petih sklopih, po vsakem bo možna razprava, daljši razpravi pa je namenjen zadnji, šesti sklop:

 1. Kratek uvod, zakaj je pomembno sodelovanje (dvosmerna komunikacija) občine z občani
 2. Pregled obstoječih participativnih metod in spletnih orodij
 3. Praktični prikaz najbolj pogostih orodij (pobude občanov, participativni proračun,…)
 4. Dejavniki uspeha sodelovanja občanov
 5. Razlogi za nesodelovanje občanov pri odločanju
 6. Pogovor z udeleženci, odgovori na vprašanja, dodatne informacije, usmeritve

Vprašanja bo možno postavljati tudi med posameznimi sklopi. Z željo, da vam lahko ponudimo kar najbolj relevante vsebine vas prosimo in spodbujamo, da s prijavnico sporočite svoje dileme, ideje, zadržke, težave, vprašanja…

Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

PRIJAVA

Valorizacija lokalnih potencialov za trajnostni turizem z orodjem SEROI+

Izvajalec: Mag. Jure Verhovnik, 4P DIH
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: sreda 1.12.2021 od 10.00 do 12.00 ure
Ciljna skupina: Občine, Turistične organizacije, Razvojne organizacije

Vsebina:

Na delavnici bomo predstavili in uporabili orodje SEROI+ za zasnovo, implementacijo in vrednotenje digitalnih storitev z dejanskim družbenim, ekonomskim in okoljskim učinkom na področju boljšega izkoriščanja lokalnih potencialov za trajnostni turizem.

V lokalnih okoljih namreč obstaja veliko različnega potenciala, ki čaka na svoj trenutek, da zažari v polni luči pred lokalnimi prebivalci in turisti. Ta potencial je v različnih oblikah, naravni, kulturni ali industrijski dediščini, snovni in nesnovni, infrastrukturnih ali športnih objektih, kot so razne tematske ali kolesarske poti, energijske točke in podobno.

Udeleženke in udeleženci bodo ob spoznavanju samega orodja, ki ga lahko brezplačno kasneje uporabijo za katerekoli druge namene, dali priložnost tudi zasnovi kakšni novi digitalni storitvi s področja trajnostnega turizma.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

PRIJAVA

Z orodjem SEROI+ do novih idej za nepremičnine v lasti občin

Izvajalec: Mag. Jure Verhovnik, 4P DIH
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: sreda 8.12.2021 od 10.00 do 12.00 ure
Ciljna skupina: Občine, Razvojne organizacije, Upravljavci nepremičnin v lasti občin

Vsebina:

Na delavnici bomo predstavili in uporabili orodje SEROI+ za zasnovo, implementacijo in vrednotenje digitalnih storitev z dejanskim družbenim, ekonomskim in okoljskim učinkom na področju nepremičnin v lasti občin.

Nepremično premoženje v lasti občin predstavlja pomemben del premoženja. Pri razpolaganju in upravljanju z njim je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo, po načelih dobrega gospodarjenja, preglednosti in javnosti ter skladno z usmeritvami evropskega zelenega dogovora, pametno in zeleno.

Udeleženke in udeleženci bodo ob spoznavanju samega orodja, ki ga lahko brezplačno kasneje uporabijo za katerekoli druge namene, dali priložnost tudi zasnovi kakšni inovaciji, z epilogom v Novem evropskem Bauhasu.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

PRIJAVA

S SEROI+ do dviga rabe elektronskih storitev v občini

Izvajalec: Jure Trilar, 4P DIH
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: četrtek 9.12.2021 od 10.00 do 12.00 ure
Ciljna skupina: Občine

Vsebina:

Na delavnici bomo predstavili in uporabili orodje SEROI+ za zasnovo, implementacijo in vrednotenje digitalnih storitev z dejanskim družbenim, ekonomskim in okoljskim učinkom na področju uporabe elektronskih vlog občin.

Elektronsko poslovanje, ki zajema tudi e-vloge prinaša številne prednosti tako občankam in občanom, kot tudi občinam:

Prednosti za občane

 • možnost dostopa do storitev in pridobitev informacij iz enega mesta na različne načine,
 • možnost dostopa do storitev in informacij 24 ur na dan,
 • večja prilagojenost in kakovost storitev ter večjo zadovoljstvo in vključevanje uporabnikov v oblikovanje storitev in same izboljšave,
 • prihranek časa, denarja ter hitrejše reševanje zadev.

Prednosti za upravo

 • višja točnost, kakovost in vestnost storitev,
 • prihaja do manjših napak in manjšega podvajanja dela med oddelki,
 • nižji stroški zaposlenih in administracije,
 • hitrejše storitve za uporabnike.
 • možnost do pregleda uprave in s tem preprečevanja korupcije

Kljub prednostim, pa število elektronskih oddanih vlog ostaja relativno majhno. Slovenija se na račun nizke rabe elektronskih storitev, uvršča nižje po DESI indeksu, ki primerja države glede na digitalno razvitost.

Udeleženke in udeleženci bodo ob spoznavanju samega orodja, ki ga lahko brezplačno kasneje uporabijo za katerekoli druge namene, dali priložnost tudi zasnovi storitve, ki bi prispevala k večji rabi elektronskih storitev.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

PRIJAVA

S SEROI+ do dviga odpornosti z rekreacijo v naravi

Izvajalec: Jure Trilar, 4P DIH
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: sreda 15.12.2021 od 10.00 do 12.00 ure
Ciljna skupina: Občine

Vsebina:

Na delavnici bomo predstavili in uporabili orodje SEROI+ za zasnovo, implementacijo in vrednotenje digitalnih storitev z dejanskim družbenim, ekonomskim in okoljskim učinkom na področju krepitve odpornosti z rekreacijo v naravi.

Epidemiološka kriza nas je ohromila na številnih področij, prikovala nas je pred ekrane in mnogim odrekla možnosti rekreacije. Za dvig odpornosti lahko občine prispevajo tudi s spodbujanjem rekreacije in športa v naravi.

Na delavnici bomo iskali odgovore na vprašanja:

 • Kako spodbuditi rekreacijo posameznikov?
 • Kako povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin tako v urbanem okolju (otoki športa za vse, trimske steze, zunanja šolska in vrtčevska igrišča in podobno) kot v naravnem okolju (planinske, tekaške, kolesarske poti; naravna kopališča in podobno)
 • Kako odpraviti obstoječa nesorazmerja v obsegu vadbenih športnih površin med lokalnimi skupnostmi
 • Kako izboljšati umeščenost športnih objektov v urbano okolje in urediti poti, ki omogočajo dejaven dostop do njih (peš, s kolesom, s skirojem ali rolerji).

Udeleženke in udeleženci bodo ob spoznavanju samega orodja, ki ga lahko brezplačno kasneje uporabijo za katerekoli druge namene, dali priložnost tudi zasnovi storitve, ki bi prispevala k večji odpornosti občank in občanov s spodbujanjem športnih in rekreativnih aktivnosti v naravi.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

PRIJAVA

Vnos na portal OPSI - praktična delavnica

Izvajalec: MJU (Alenka Pšeničnik, Aleš Veršič, Marina Rajič); 4P DIH (Gregor Balkovec)
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: četrtek 25.11.2021 in torek 30.11.2021
Ciljna skupina: Občine – zaposleni

Vsebina:

Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja kako odpreti zbirke podatkov, katere, kdo naj to naredi in kako. Za praktično delavnico smo izbrali tri primere zbirk, ki jih boste na delavnici objavili vsi prisotni sočasno:

 • Evidenca lokalnih turističnih vodnikov
 • Evidenca prejemnikov pomoči občine ob rojstvu otroka
 • Evidenca vpisa oz. čakalnih vrst za vrtce

Za vse tri evidence bomo skupaj objavili metapodatke, ki jih za učinkovito delo pripravite vnaprej s pomočjo vzorca, ki ga kot gradivo prejmejo vsi prijavljeni. V kolikor nobene od treh zbirk v občini ne vodite, vam bo prikaz postopka in gradivo prišlo prav pri katerikoli drugi zbirki, ki jo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja morate objaviti na portalu OPSI.

Za Evidenco lokalnih turističnih vodnikov bomo objavili tudi podatke, ki bodo tako na voljo organizatorjem potovanj na enem mestu.

Za druga dva primera samih podatkov iz evidenc ne bomo objavljali, saj gre v primeru pomoči ob rojstvu otroka za osebne podatke, med tem ko so razpoložljive kapacitete v vrtcih že zbrane in objavljene s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, občinski čakalni seznami pa so anonimizirani in jih zato nima smisla objavljati.

PRIJAVA na 25.11.PRIJAVA na 30.11.

Digitalna prisotnost moje občine: kako nas vidijo občani in kako turisti

Izvajalec:  Tanja Verhovnik, agencija Verus
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: torek 7.12.2021, 10:00-12:00
Ciljna skupina: Občine (PR, projektne pisarne), Javni zavodi (kultura, turizem), RRA

Vsebina:

Vsaka občina služi kot stičišče lokalne skupnosti, da lahko podpira svoje občane in obiskovalce pri čim bolj prijazni izkušnji – ali je to dostopnost in podaja informacij, ogled kulturnih in naravnih danosti občine, dogodki in prireditve, ali pa urejanje dokumentov in vlog znotraj upravnih postopkov.

Občine se vse bolj poslužujejo različnih medijev in orodij, ki so na voljo brezplačno in so širše dostopna – kot so družbena omrežja, e-novice, interaktivna spletna stran in druge digitalne možnosti eksterne komunikacije z javnostjo. Pri tem je cilj, da nastopimo kot uporabnikom (občanom in turistom) prijazna organizacija, ki ceni uporabnikov čas in željo po interakciji z občino.

Na delavnici bomo nagovarjali naslednja vprašanja:

 • Kaj pomeni digitalna prepoznavnost in prisotnost občine tako občanom kot turistom?
 • Kako učinkovito izkoristiti (obstoječa in nova) digitalna orodja, da bo naša občina občanom in turistom prijazna?
 • Kako lahko povečamo spletno interakcijo z občani in turisti?
 • Kako nam lahko pomaga dobra in urejena spletna stran ter kanali družbenih omrežij?
 • Kaj lahko naredimo še boljše (optimizacija spletne strani)?

Udeleženke in udeleženci boste spoznali različne pristope in spletna orodja, ki vam lahko pomagajo izboljšati prepoznavnost in prisotnost vaše občine na digitalnih kanalih.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni k prijavi!

PRIJAVA

Kreativnost v hibridnih dogodkih - želja ali resničnost?

IzvajalecNika Močnik, Eventnika
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: ponedeljek 6.12.2021 ob 13:00 do 14:30 ure
Ciljna skupina: Občine, Javni zavodi, Projektne pisarne, Regionalne razvojne agencije

Vsebina:

Pretekli dve leti se soočamo s stalnimi premiki med dogodki v živo in spletnimi dogodki, ob tem pa so vse bolj pogosti tudi t. i. ‘hibridni dogodki’, kjer je dogodek kombiniran – tako iz vidika programa kot tudi iz vidika udeležbe.

Cilji delavnice so:

 1. Spoznati različne načine in orodja, kako lahko uspešno vodimo in izpeljemo online ali hibridne dogodke.
 2. Kako lahko izboljšamo že obstoječe primerje online ali hibridnih dogodkov?
 3. Konkretni napotki iz prakse, na kaj moramo biti kot moderatorji in organizatorji pozorni, ter kako lahko vpeljemo kreativnost v take dogodke.

Udeleženke in udeleženci boste spoznali različne načine in spletna orodja, ki vam lahko pomagajo izboljšati organizacijo in izvedbo hibridnih (ali online) dogodkov.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni k prijavi!

PRIJAVA

E-občanu prijazna občinska spletišča (občanu prijazno iskanje in dostopnost informacij)

Izvajalec:  Filip Dobranić, Danes je nov dan
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: torek 14.12.2021 od 11:00 do 12:30 ure
Ciljna skupina: Občine, javni zavodi, projektne pisarne

Vsebina:

Zdaj se bolj kot kdajkoli prej izkorišča moč digitalnih tehnologij, saj je fizični svet pogosto zaprt zaradi epidemije. Obiski spletnih mest so pogostejši. Da bi spletne strani zadovoljile uporabnike je potrebno poznati njihova pričakovanja in jim to ponuditi.

Pri zasnovi spletnih strani se je potrebno osredotočiti na navigacijo po mestu, uporabnost, dostopnost in informacijsko vsebino. Spletišče občine mora biti osredotočeno na ljudi, prijazno do mobilnih naprav, imeti vsebinsko osredotočene postavitve, ustrezen design, biti morajo dostopna tudi ljudem z različnimi oblikami oviranosti, …do vsebine, ki mora biti brez napak, še nismo prišli.

Veliko je stvari, ki jih trendi narekujejo, tehnologija ponuja, denarja pa nikoli dovolj. Zato bodo na praktični delavnici izvajalci predstavili, kako lahko z majhnimi posegi naredimo veliko izboljšav, da bodo spletne strani občankam in občanom bolj prijazne.

Cilj delavnice je spoznati konkretne korake za odprto in vključujoče delovanje občin prek vsebinskih izboljšav in orodij, ki jih lahko uporabimo že danes.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni k prijavi!

PRIJAVA
Za šole

Delo z odprtokodnimi podatki v izobraževanju: priložnost za boljšo učno izkušnjo

Izvajalec:  Filip Dobranić, Danes je nov dan
Okolje izvedbe: Google meet
Datum in ura izvedbe: ponedeljek 13.12.2021 od 14:00 do 16:00
Ciljna skupina: Šole – učitelji

Vsebina:

 • Kaj so odprti oz. odprtokodni podatki?
 • Kaj je “odprta koda”?
 • Primeri iz tujine
 • Odprti podatki kot vir znanja
 • Učenci kot proizvajalci odprtih podatkov
 • Odprti podatki za učitelje
 • Zadnjih 15 minut razprava o idejah kako odprte podatke še v tem šolskem letu uporabiti pri pouku.
PRIJAVA
Za šole

Kreativnost v hibridnih dogodkih - želja ali resničnost?

IzvajalecNika Močnik, Eventnika
Okolje izvedbe: Zoom
Datum in ura izvedbe: torek 14.12.2021 ob 14:00 do 15:30 ure
Ciljna skupina: Šole – učitelji, ravnatelji

Vsebina:

Pretekli dve leti se soočamo s stalnimi premiki med dogodki v živo in spletnimi dogodki, ob tem pa so vse bolj pogosti tudi t. i. ‘hibridni dogodki’, kjer je dogodek kombiniran – tako iz vidika programa kot tudi iz vidika udeležbe.

Cilji delavnice so:

 1. Spoznati različne načine in orodja, kako lahko uspešno vodimo in izpeljemo online ali hibridne dogodke.
 2. Kako lahko izboljšamo že obstoječe primerje online ali hibridnih dogodkov?
 3. Konkretni napotki iz prakse, na kaj moramo biti kot moderatorji in organizatorji pozorni, ter kako lahko vpeljemo kreativnost v take dogodke.

Udeleženke in udeleženci boste spoznali različne načine in spletna orodja, ki vam lahko pomagajo izboljšati organizacijo in izvedbo hibridnih (ali online) dogodkov.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni k prijavi!

PRIJAVA
Za šole

Kako učinkovito komunicirati v vlogi vodje?

Izvajalec: Dr. Sabina Đuvelek
Okolje izvedbe:
Datum in ura izvedbe: sreda 1.12.2021 od 14:00 do 15:30
Ciljna skupina: Šole – učitelji, ravnatelji

Vsebina:

Kako v vlogi vodje poskrbeti za jasno, transparentno in predvsem razumljivo komunikacijo, da ne prihaja do nepotrebnih nesporazumov in zastojev pri delu. Potreba po učinkoviti komunikaciji prihaja v ospredje predvsem v kriznih časih in delu na daljavo, ko so možnosti za nesporazume bistveno višje, s čimer pa raste tudi nivo stresa in obremenjenosti zaposlenih.

CILJI

Zato je toliko bolj pomembno, da vodja pri svojem vodenju uporablja enostavne, a učinkovite komunikacijske tehnike, ki zagotavljajo:

 • Hitrejši in pravilnejši prenos informacij
 • Preverjanje razumevanja in zmanjševanje možnosti neposrazumov
 • Višjo zavzetost in proaktivnost zaposlenih
 • Višje prevzemanje odgovornosti.
VSEBINE

Na izobraževanju bomo spoznali naslednje vsebine:

 1. Psihološke potrebe zaposlenih in kako jih s komunikacijo ustrezno zadovoljevati
 2. Tehniko vplivnega sporočanja in trening v praksi
 3. Tehniko za delegiranje nalog sodelavcem
 4. Nivoje poslušanja in pomen aktivnega poslušanja
 5. Tehniki povzemanja in parafraziranja
 6. Reševanje ugovorov in izgovorov sodelavcev na konstruktiven način
 7. ABC model reševanja problemskih situacij in trening na aktualnih problemih z namenom dvigovanja proaktivnosti in odgovornosti pri zaposlenih
Termini

Program je strukturiran v 2 delavnici, ki potekata: *

DELAVNICA #1:

 1. december 2021 med 14:00 in 15:30.

DELAVNICA #2:

 1. december 2021 med 14:00 in 15:30h.

* Zaželeno je, da se udeležite obeh delavnic, saj se smiselno povezujeta in se skozi obe delavnici znanja nadgrajujejo.


Izvajalka

Dr. Sabina Đuvelek

Izvaja psihodiagnostiko, individualni in skupinski coaching, mentorstvo, supervizijo in treninge

Je direktorica podjetja Level up, ki se ukvarja z razvojem vodij in zaposlenih z namenom spodbujanja proaktivnosti zaposlenih, sprejemanja odgovornosti in agilnega mišljenja ter vedenja. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

PRIJAVA