Spodbujanje digitalnih kompetenc za

Izobraževanje

Ponudba orodij, storitev in podpore za vzgojne in izobraževalne zavode

4P DIH pomaga vzgojno izobraževalnim zavodom in organizacijam, ki krepijo mlade talente, sodelovati v vedno bolj digitaliziranem svetu, ki zahteva nova znanja, saj aktualni procesi v našem okolju poudarjajo pomen razumevanja konceptov na katerih temeljijo digitalne tehnologije in njihovi rabi.

Znanje

Gradiva

Tu smo za vas zbrali raznovrstna gradiva, povezana s poslanstvom in dejavnostjo 4PDIH-a (digitalizacija organizacij, občin, podjetij, javne uprave). Gradiva so namenjena javnosti in so nastala v okviru delavnic, konferenc in delovnih srečanj, ki obravnavajo relevantna področja digitalizacije. Med kategorijami: mesta in skupnosti, podjetja, javna uprava, izobraževanje in splošna raba izberite postavko izobraževanje.

Odpri gradiva

Dobre prakse

Katalog je nastal z namenom, da širši javnosti predstavimo dobre prakse iz Slovenije in tujine. Gre za seznam primerov uspešnih praks, povezanih z digitalizacijo mest, občin, podjetij, javne uprave, storitev in skupnosti. Namenjen je zainteresirani javnosti, načrtovalcem ukrepov na področju digitalizacije in ponudnikom povezanih storitev.

Odpri dobre prakse

Orodja

Produktivnost na daljavo

V času epidemije bolezni covid-19 sta bila med drugim uvedena tudi ukrep samoizolacije in vzdrževanje fizične distance. Kjer je tehnologija to omogočala, so različne organizacije začele delo in poučevanje izvajati od doma. V tem času smo zato pripravili seznam preprostih in dostopnih orodij z različnih področij, ki pomagajo pri koordinaciji dela in učinkovitem sodelovanju.

Odpri sezam orodij za produktivnost na daljavo

Ostalo

Digitalna zrelost šol

V 4PDIH-u skupaj s šolami načrtujemo njihovo digitalno preobrazbo, zato moramo najprej prepoznati in opredeliti njihove izkušnje in potrebe. Vabimo vas k izpolnitvi vprašalnika, ki nam bo nam pomagal pri načrtovanju aktivnosti učenja in poučevanja s pomočjo IKT v slovenskih šolah.

Odpri vprašalnik o digitalni zrelosti šol