Digitalna transformacija in storitve na področju

Javna uprava

Ponudba orodij, storitev in podpore za občine in javno administracijo

4P DIH svetuje in pomaga pri načrtovanju in izboljšavah javnih storitev, ki služijo vsem deležnikov. Omogoča moderne pristope k strateškim odločitvam, podprtimi s podatki.

Znanje

Gradiva

Tu smo za vas zbrali raznovrstna gradiva, povezana s poslanstvom in dejavnostjo 4PDIH-a (digitalizacija organizacij, občin, podjetij, javne uprave). Gradiva so namenjena javnosti in so nastala v okviru delavnic, konferenc in delovnih srečanj, ki obravnavajo relevantna področja digitalizacije. Med kategorijami: mesta in skupnosti, podjetja, javna uprava, izobraževanje in splošna raba izberite postavko javna uprava.

Odpri gradiva

Dobre prakse

Katalog je nastal z namenom, da širši javnosti predstavimo dobre prakse iz Slovenije in tujine. Gre za seznam primerov uspešnih praks, povezanih z digitalizacijo mest, občin, podjetij, javne uprave, storitev in skupnosti. Namenjen je zainteresirani javnosti, načrtovalcem ukrepov na področju digitalizacije in ponudnikom povezanih storitev.

Odpri dobre prakse

Orodja

Produktivnost na daljavo

V času epidemije bolezni covid-19 sta bila med drugim uvedena tudi ukrep samoizolacije in vzdrževanje fizične distance. Kjer je tehnologija to omogočala, so različne organizacije začele delo in poučevanje izvajati od doma. V tem času smo zato pripravili seznam preprostih in dostopnih orodij z različnih področij, ki pomagajo pri koordinaciji dela in učinkovitem sodelovanju.

Odpri sezam orodij za produktivnost na daljavo

Orodje za analizo potreb občin

V 4P DIH smo pripravili orodje za analizo stanja na področju potreb posameznih občin v zvezi z digitalizacijo na različnih področjih. Iz rezultatov lahko razberete prioritete občin s pomočjo različnih filtrov, glede na geolokacijo, glede na klasifikacijo po številu občanov, po področjih ali številom občin, ki imajo isto prioriteto področja.

Odpri sezam orodij za produktivnost na daljavo

Katalog ponudbe podjetij za občine

v 4PDIH, s podporo Skupnosti občin Slovenije, urejamo katalog ponudbe storitev in izdelkov, ki jih občinam ponujajo posamezna podjeta, ki so navajena dela z različnimi deležniki in imajo izkušnje s področja digitalizacije oz. digitalne transformacije. Katalog je namenjen pregledu in promociji storitev oz. izdelkov, v katerem bodo predstavniki občin lažje našli partnerje za izvedbo projektov s področja digitalizacije oz. pametnih mest in skupnosti.

Odpri katalog ponudbe podjetij za občine

Orodje za analizo povezljivosti občin v Sloveniji

V 4PDIH smo za vas pripravili orodje za analizo povezljivosti na ravni občin in primerjave med njimi. S tem smo zapolnili vrzel, javnosti dostopnega, enotnega orodja, ki bi na razumljiv in interaktiven način predstavil možnosti povezljivosti glede na ponudnika, hitrost, vrste povezave ter rang med vsemi občinami.

Odpri orodje za analizo povezljivost v občinah

Ostalo

Spletni seminarji za Skupnost občin Slovenije

V času epidemije covid-19 spomladi 2020 se je način dela spremenil tudi za občine. Da bi jim pomagali pri teh izzivih, smo v 4PDIH v sodelovanju z Skupnostjo občin Slovenije pripravili spletne seminarje z nasveti in praktičnimi prikazi organizacije in izvedbe spletnih sodelovanj na sestankih organov, služb in skupin, ki nudijo pomembne javne storitve v svojih skupnostih

Odpri vprašalnik o digitalni zrelosti šol

OPSI pomoč za občine

Portal Odprti podati Slovenija (OPSI) predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Sistemsko odgovornost za področje dostopa do informacij javnega značaja prevzema Ministrstvo za javno upravo. Za pomoč pri objavi podatkov na portalu OPSI izpolnite obrazec, ki je dostopen tu.

Odpri OPSI pomoč za občine