4PDIH je inovacijski ekosistem

4PDIH vključuje zasebno pobudo in javno delovanje, osredinjeno na ljudi

Ponujamo vam priložnosti za sodelovanje v evropskih projektih, v katerih lahko soustvarjate politike digitalizacije, spoznate primere dobrih praks ter sodelujete na natečajih in razpisih za financiranje različnih korakov in področij digitalizacije. Ob izpolnitvi vprašalnika se vam bomo oglasili in skupaj bomo preverili možnosti za vključitev v različne oblike sodelovanja.

Priložnosti

Podporno okolje za razvijanje idej in projektov, pomoč pri iskanju nepovratnih sredstev, info točka

Javno

Preglednost, dostopnost, učinkovitost, odgovornost, zakonitost, etika in demokratičnost

Zasebno

Rast in razvoj, posredovanje in vlaganje

Skupnost

Blagostanje ljudi

4PDIH

Analiza potreb (kompetence, financiranje), zmožnosti (vlaganja, konzorciji, povezovanje občin) z novimi pristopi, ki temeljijo na uporabi najnovejših tehnologij (AI, ML, Big Data, Blockchain) na način aktivnega sodelovanja v smeri družbene inovacije

Cilji in učinki

Pričakovani rezultati digitalizacije Slovenije

Znanje za digitalno transformacijo

V delovnem dokumentu Avtomatizacija, uporaba veščin in usposabljanje, ki ga je marca 2018 objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), lahko preberemo, da Slovenija med 32 anketiranimi državami zaseda nezavidljivo 2. mesto glede odstotka delovnih mest, ki so ogrožena zaradi avtomatizacije. Slovenija je tudi 8. po vrsti, ko gre za delovna mesta, za katera se pričakuje, da bodo zaradi avtomatizacije doživela večjo spremembo. V Sloveniji je delež delovnih mest, ki so zaradi avtomatizacije visoko ogrožena, kar 25 %, s čimer se Slovenija uvršča le še za Slovaško, kjer se ocenjuje, da je 33 % delovnih mest visoko avtomatiziranih. Za primerjavo: na Norveškem je takih delovnih mest 6 %.

Te številke kažejo, da bosta prekvalifikacija in izpopolnjevanje igrala ključno vlogo v spoprijemanju z izzivom zaposlovanja tistih delavk in delavcev, katerih znanja bodo zaradi tehnološkega napredka zastarela. Ob zavedanju resnosti stanja in navedenih izzivov je vlada sprejela več ukrepov, s katerimi nudi podporo zlasti srednje velikim podjetjem, ki tudi sicer predstavljajo največji delež v domačem gospodarstvu.

Med temi ukrepi je tudi podpora 4PDIH, ki nastopa kot edinstveno stičišče in deluje po načelu vse-na-enem-mestu. Gre za načelo, ki našemu digitalnemu inovacijskemu stičišču omogoča, da v kar največji meri spodbuja digitalno preobrazbo z učinkovitim oblikovanjem digitalnih veščin.

Digitalne kompetence in veščine

4PDIH prinaša in podpira znanje. Zavezuje se k povezovanju poslovno-tehnoloških ekspertiz in tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij pa tudi najboljših praks oziroma metodologij, ki so potrebne, da gospodarstvo, javna uprava, zlasti pa širše skupnosti v kar največji meri razvijejo svoje digitalne potenciale in inovacijske modele za uspešno digitalno preobrazbo.

Ozaveščanje in aktivno spodbujanje digitalizacije

4PDIH goji osveščenost o digitalizaciji, nudi podporo razvoju digitalnih kompetenc, deli svoje bogate izkušnje z lokalne, regionalne in tudi mednarodne ravni, s svojo strokovnostjo pa med drugim nudi tudi podporo vladi pri oblikovanju ustreznih pristopov za spodbujanje gospodarstva.

Praktičen in aktiven pristop

Naše digitalno inovacijsko stičišče razvija orodja, s pomočjo katerih bo mogoče napovedati, katera delovna mesta, natančneje, katera znanja in veščine bodo relevantne v prihodnjih letih. V tem kontekstu se pred nami izrisuje širši izziv, ki ne zajema zgolj prekvalifikacije obstoječe delovne sile, temveč pred nas postavlja nujnost preoblikovanja izobraževalnih programov in programov usposabljanja, ki bodo s ponujenim naborom znanj zmogli stopiti v korak s potrebami digitalne družbe in zagotoviti svetlo digitalno prihodnost za vse.