OPSI delavnica

Uvodni nagovor

Mag. Saša Jazbec, v.d. Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo. MJU je odgovoren za področje odpiranja podatkov javnega sektorja. Je pripravljalec zakonskih podlag, ki to omogočajo.

Portal OPSI in odpiranje podatkov slovenskih občin

Alenka Pšeničnik in Aleš Veršič, MJU

Primer odprtih podatkov – Mestna občina Chicago

Tjaša Sobočan, 4PDIH

Kje lahko podatki koristijo slovenskim občinam?

Saša Kek, 4PDIH

Praktični del

  • Primer uporabnih aplikacij na podlagi odprtih podatkov (Avtolog, orodje za pregled internetnih priključkov)
  • Primer priprave tabele za vnos v portal
  • Demonstracija vnosa nove zbirke podatkov (enkratno in periodično)

Gregor Balkovec, UL FE