Pomoč občinam pri portalu OPSI

Portal Odprti podatki Slovenija (OPSI) je enotna nacionalna spletna točka za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Sistemsko odgovornost za področje dostopa do informacij javnega značaja nosi Ministrstvo za javno upravo.

Prednosti odprtih podatkov so raznolike in zajemajo vse, od večje učinkovitosti javnih uprav, gospodarske rasti v zasebnem sektorju do večje družbene blaginje. Z odprtimi podatki je mogoče izboljšati učinkovitost ter delovanje javnih storitev. Večjo učinkovitost postopkov ter izboljšano zagotavljanje javnih storitev je mogoče doseči z medsektorskim deljenjem podatkov, ki lahko na primer nudijo pregled nepotrebne porabe. Odprti podatki krepijo sodelovanje in družbene inovacije.

Dodatna motivacija za slovenske občine prihaja v obliki možnosti pridobitve dodatnih točk na aktualnem razpisu PMIS za objave evidenc in zbirk na nacionalnem portalu odprtih podatkov – OPSI. Objava podatkov pa ne prinaša le točk na razpisu, temveč je to zakonska določba v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je podrobneje urejena Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Za pomoč pri objavi podatkov na portalu OPSI izpolnite obrazec, ki je dostopen s klikom na gumb Odpri obrazec za pomoč OPSI. Po oddaji obrazca bodo z vami glede termina in pogojev izvedbe pomoči kontaktirali iz 4PDIH ali Skupnosti občin Slovenije.

Prosite za pomoč pri portalu OPSI

Odpri obrazec za pomoč OPSI

Posnetki delavnice OPSI

Oglejte si posnetke delavnice