Iskraemeco, d.d.

Od 12. februarja, 2021 Ponudba podjetja

Podjetje:

Iskraemeco, d.d.

 

Vrsta podjetja:

Veliko podjetje (250+ zaposlenih)

Kontakt:

Spletna stran:

Področja ponudbe občinam:

 • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
 • Skrb za okolje,
 • Komunikacija in participacija občanov,
 • Drugo:
  • Celovite rešitve za izboljšanje vodovodnega sistema in njegovo digitalizacijo.
  • Nadgradnja infrastrukture za upravljanje z vodo.
  • Spremljanje vodovodnega omrežja v realnem času (poraba, tlak, pretoki, puščanja, nepooblaščen priklop).
  • Združevanje podatkov o porabi vode v eni aplikaciji ter poglobljena analiza podatkov.
  • Izračun kazalnikov trajnostne porabe vode.
  • Vizualizacija porabe za občine in občane.

Povezljivost s platformo FIWARE:

Ne

Ponudba svetovanja občinam:

Da

Opis storitve namenjene občinam:

Povezovanje podatkov o vodi zaradi zagotavljanja boljše kvalitete storitev občin in izboljšanja kakovosti bivanja občanov.

Iskraemeco Smart Water Solutions omogoča zbiranje podatkov s pametnih števcev in senzorjev, nadaljnji prikaz podatkov v enostavni aplikaciji in njihova poglobljena analiza.

Ponujamo vse komponente za digitalizacijo in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema:

 • Postavitev komunikacijskega omrežja (LoRaWAN)
 • Pametne števce s komunikacijo (wM-bus, NB-IoT, LoRaWAN)
 • Storitve:
  • odčitavanje števca s tehnologijo walk-by, drive-by
  • obračun porabe in pošiljanje računov
  • zagotavljanje opozoril v primeru povečane porabe vode
  • odkrivanje puščanj, nepooblaščenega dostopa in kraje vode
  • upravljanje s sredstvi (asset management)
  • upravljanje z delovno silo (work force management)• Programsko opremo za združevanje podatkov o porabi vode v eni aplikaciji; ter poglobljeno analiza podatkov.
 • Portale in aplikacije za mesto in občane

Prednosti za občine in občane:

 • Natančno merjenje porabe vode
 • Odprava vsega ročnega odčitavanja (zmanjšanje stroškov in izboljšanje natančnosti)
 • Boljša izkušnja strank zaradi večje natančnosti obračunavanja porabe
 • Povečanje prihodkov z zmanjšanjem puščanj vode, odkrivanjem nedovoljenih priklopov in kraje vode, ugotavljanjem napak pri obdelavi podatkov in netočnem merjenju porabe
 • Boljše vzdrževanje in hitrejša popravila omrežja, višja stopnja obratovalne učinkovitosti in produktivnosti komunalnih sredstev.
 • Optimizacija vsakodnevnega vzdrževanja.

Okvirna cena tipske izvedbe storitve:

Po dogovoru.

Reference s področja storitve:

1. Komunala Kranj – Dobava pametnih vodomerov za daljinsko odčitavanje, komunikacijskih modulov (wMus, LoRaWAN, NB-IoT) in nepovratnih ventilov za Komunalo Kranj.

Projekt bo prispeval k izboljšanju obstoječe vodne infrastrukture in sistema oskrbe, zmanjšal stroške in izboljšal natančnost merjenja zaradi odprave vseh ročnih odčitkov.
Rešitev:

 • Samodejno zbiranje podatkov
 • Upravljanje dogodkov in alarmov
 • Spletno spremljanje omrežja (tlak, pretoki,…)
 • Zmanjšanje NRW
 • Natančno merjenje in natančen obračun. Boljša izkušnja strank z večjo natančnostjo obračunavanja. Vizualizacija potrošnje vode za stranke.
 • Optimizacija vsakodnevnega vzdrževanja.
 • Ena programska rešitev za fiksno in za Drive-by / Walk-by odčitavanje
 • Izvoz / vnos podatkov, poročanje
 • Uporabljene tehnologije za komunikacijo:
  • NB-IoT
  • LoRaWAN
  • wM-BUS 868MHz

Poleg pametnih vodomerov s komunikacijo je Iskraemeco ponudil sodobno celovito programsko rešitev – SaaS z naprednimi funkcijami poročanja ter uporabnikom prijaznim prikazom in analizami podatkov.

2. Komunala Kranj – SaaS storitve – daljinsko odčitavanje vodomerov.

Daljinsko odčitavanje za 20.000 + pametnih vodomerov (walk-by, drive-by), storitve SaaS za hitrejše zbiranje in analizo podatkov.

3. Rešitev pametnega merjenja za Veitur – največjo islandsko elektrodistribucijo.

Iskraemeco z svojimi rešitvami omogoča Veiturju preoblikovanje električnega, toplotnega in vodnega omrežja v pametno in trajnostno omrežje, pripravljeno na tehnologije in izzive prihodnosti.
S celovito rešitvijo, ki vključuje števce električne energije, toplote in vode, ki temeljijo na NB-IoT in wireless-Mbus komunikaciji, bo Iskraemeco podprl ambicije Islandije glede strategije nacionalnega trajnostnega razvoja.
Ko bo rešitev dobavljena, bodo lahko končni porabniki bolje upravljali lastno porabo energije in izboljšali svojo energetsko učinkovitost.
Rešitev je sestavljena iz platforme, NB-IoT komunikacije, in števcev električne energije v kombinaciji s toplotnimi in vodnimi števci. NB-IoT komunikacija uporablja telekomunikacijske storitve, ki jih zagotavlja Vodafone Islandija. Prva dobava pametne merilne rešitve je načrtovana v začetku prihodnjega leta, sledile pa ji bodo množične dobave v obdobju od leta 2022 do leta 2025.